fbpx
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Psikiyatri Uzmanı
Prof. Dr. Nilgün Sarp
İstanbul Bilgi Ü. Dekanı
Çocuk Gelişim Uzmanı
Prof. Dr. Fevziye Toros
Mersin Ü. Tıp F. Öğretim Üyesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Prof. Dr. Ali Evren Tufan
Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Doç. Dr. Ali Güven Kılıçoğlu
Bezm-i Alem Ü. Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Doç. Dr. Emel Sarı Gökten
Üsküdar Ü. Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Doç. Dr. Ülkü Akyol Ardıç
Serbest Hekim, İzmir
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Doç. Dr. Dinçer ATLI
Üsküdar Ü. İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar
Üsküdar Ü. Rektörlük Proje Geliştirme Direktörü
Proje Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin
Üsküdar Ü. Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Başak Ayık
Üsküdar Ü. NP Feneryolu Polikliniği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Nagihan Saday
Duman
Serbest Hekim, Ankara
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı