fbpx

Proje Hakkında

Nar Masalları bir sosyal sorumluluk projesi olup 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliği bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.

“Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” projesi  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından onaylanmıştır. Yürütülecek olan projede; Farklı Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan  öğrencilerin  3-6 ve 6-12 yaş arasında çocuklara yönelik ‘Farkındalık amaçlayan’ yenilikçi masallar üretmesi ve üretilen masalların Türkiye’de bulunan tüm sevgi evlerine gönderilmesi planlanmıştır.    

-Genel olarak çalışmalarını üç aşamalı şekilde gerçekleştirmektedir :

  • Basılı Masal Arşivi: Devlet koruması altında bakımı sürdürülen çocukların “Farkındalığı Bakış Açısı” olarak benimsemeleri için yenilikçi masal kitaplarının basımı gerçekleştirilmektedir. Başta risk altındaki çocuk grupları olmak üzere, tüm çocukların ve toplum sağlığının korunmasını ve olumsuz psiko-sosyal etkilerinin düzeltilmesini sağlar. 
  • Dijital Masal Arşivi: E-masal arşivi oluşturulup, online olarak çocuklara ulaşmayı hedeflenmektedir. Çocukların uzaktan eğitim için çevrimiçi platformlara güvenmesi, uygunsuz içeriğe ve çevrimiçi sömürülere maruz kalmadan nitelikli online e-masal arşivinden faydalanmaları sağlanacaktır.
  • Çocuğun Bireysel Gelişimi: Devlet koruması altında bakımı sürdürülen çocukların sosyal yaşantının içine çekilmesini, bireysel ve psiko-sosyal gelişimleri desteklemektedir. Geleceklerini planlamada üniversiteli abi-ablaları olarak rol model olunmasını hedefler ve doğrultuda Masal Atölye çalışmaları yapmaktadır.

Masallarda Dikkat Edilen Hususlar:

Masalların farkındalık konuları proje komisyon üyeleri tarafından oylama sistemi ile belirlemiştir. Sevgi evinde kalan çocukların travmatik geçmişlerini tetiklememek amacıyla aile kavramı ve aile sıcaklığını anlatan masallar yazılmamaktır. Eski masalların aksine çocuklara iyiliği, kötü bir olay üzerinden anlatmak yerine  ‘iyiliği, iyilik’ üzerinden anlatılması amaçlanmaktadır.  Cin, peri, sihir, şiddet vb. şeylere içerikte yer verilmeyecektir.

 Nitelikli masalların oluşması noktasında bilimsel komisyon üyelerinden masalların yaş grubuna uygunluğu ve yazılan masallarda doğru bildiğimiz ama aslında yanlış kullanılan kelimelerin kullanımı noktasına dikkat edilmektedir. Yazılan her masal alanında uzman hocalarımız tarafından onaylanmaktadır.