fbpx
 • “Çocuk Farkında Olursa Dünya Farkında Olur” düşüncesiyle yenilikçi ve destekleyici masalların çocuklarda farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.
 • İnsanlar arasındaki farklılıkların masallar sayesinde birlik ve beraberlik sağlaması hedeflenmektedir.
 • Bilişsel terapi teknikleri ve deneyimsel yöntemlerle yazdığımız masallarla çocuklara farkındalık kazandırılacaktır.
 • Masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendini tanıması, problemlerini çözebilmek adına farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif üretebilmesi için fayda sağlanacaktır.
 • Dijital çağa özel çocuklara yönelik rehabilite edici bilişsel terapi yöntemleri ile çocukları motive edici masallar oluşturulacaktır.
 • Masallar risk altındaki çocukların ruhunda oluşan deformasyonları iyileştirmede en etkili yol olarak kullanılacaktır.
 • 3-6/6-12 yaş aralığındaki çocukların dünyasında masallar ile negatif duyguların pozitife dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
 • Eski masalların aksine çocuklara iyiliği, kötü bir olay üzerinden anlatmak yerine ‘iyiliği, iyilik’ üzerinden anlatılması amaçlanmaktadır
 • Masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi ve kendisini tanımasına destek verilmesi, masallarda kendini keşfetmesi beklenmektedir.
 • Sosyal izolasyona bağlı olarak çocuklarda yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik psiko-sosyal destek sağlanması.
 • Salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve çocuklardaki bilgi kirliliğini önleyici terapötik masallar yazılmaktadır.
 • Çocuklara ait oyun destekli bilişsel terapi yöntemiyle dijital çağdaki çocukların ihtiyaçlarına yönelik online e-masal arşivinin oluşturulması hedeflenmektedir.
 • İşitme yetersizliği olan çocuklarında masallara ulaşımı için, işaret diliyle masal anlatımı yapılacaktır.