fbpx

NAR MASALLARI DERNEĞİ
GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 15/03/2021 günü saat 09.00-11.00 saatleri arasında dernek yerleşim yerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 01/04/2021 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 22/02/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Yönetim kurulu yedek üyelerinin ve dernek organlarının seçimi,
  5. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere yazılı olarak imza karşılığında bildirilmek üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri tebliğ listesinde belirtilmiştir.

Dernek Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
İklimaebrar Çiçekdal Başkan
Behiye Beyda Çal Başkan Yardımcısı
Seval Fulin Sekreter
Gizem Dere Sayman
Ferda Karaman Üye
Hülya Özbolat Üye
Sümeyra Çiçekdal Üye

NAR MASALLARI DERNEĞİ
GENEL KURUL TOPLANTI DUYURU TEBLİĞİ

Yönetim kurulumuzun 25/02/2021 tarihli ve 20…/… sayılı kararıyla yapılmasına karar verilen İlk olağan genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine bildirir tebliğ listesidir.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELER
Sıra No Üyenin
Adı Soyadı Tebliğ Tarihi
1 İklimaebrar Çiçekdal …/…/20…
2 Behiye Beyda Çal …/…/20…
3 Seval Fulin …/…/20…
4 Gizem Dere …/…/20…
5 Ferda Karaman …/…/20…
6 Hülya Özbolat …/…/20…
7 Sümeyra Çiçekdal …/…/20…
8 Tuğba Malatyalı …/…/20…
9 Şüheda Albayrak …/…/20…
10 Pakize Nur Uğurlu …/…/20…
11 Zehra Özbolat …/…/20…
12 Tuğba Kolaçanlı …/…/20…
13 Rabia Torlak …/…/20…
14 Hilal Yıldırım …/…/20…
15 Duygu Yıldız …/…/20…
16 Semanur Demir …/…/20…
17 Büşra Metin …/…/20…
18 Nisa Nur Razi …/…/20…
19 Elif Erol …/…/20…
20 Merve İzbul …/…/20…
21 Özge Zilbeyaz …/…/20…
22 Emine Nur Karamanlı …/…/20…
23 Zehra Uzun …/…/20…
24 Büşra Ulu …/…/20…
25 Sena Can …/…/20…
26 Zümeyra Defne Özbek …/…/20…
27 Yıldız Çelikhası …/…/20…
28 Ece Tatar …/…/20…